Çin Dış Ticareti

Çin Halk Cumhuriyeti Aracılık ve Kalite Kontrol Hizmetleri

Çin Ve AB Arasındaki Tekstil İlişkisi

Hazırgiyim alanında Türkiye’nin en önemli rakipleri arasında, düşük ihraç fiyatlarına sahip Uzakdoğu ülkeleri ve özellikle de Çin gelmektedir. AB pazarına oranla Türkiye, ABD pazarında Çin ile rekabette daha zayıftır. Çin’in bu pazarda Türkiye’ye göre etkinliği fazladır. Çin’in DTÖ’ne katılımı sonrasında ABD’nin bu ülkeye yönelik kotaları kaldırdığı ölçüde, Çin’in pazar payını artırması ve Türkiye gibi herhangi bir tercihi düzenlemeden yararlanmayan tedarikçi ülkelerin pazar paylarında da Çin’e oranla gerilemesi beklenmektedir. 

Çin’in AB’ye ihraç ettiği mallar arasında daha çok üretimde kullanılan girdiler ve yan mamuller bulunmaktadır. Özellikle tekstil ürünlerinin ihracatı Çin’in AB ile ilişkilerinde önemli yer tutmaktadır. Bu alanda en yakın takipçisi de Türkiye’dir. AB her ne kadar Çin ile yakın ekonomik ilişkiler kurmak istese de uygulamada tarife engelleri ve anti-damping yasaları gibi yöntemlerle ayrımcı tedbirler de uygulanmaktadır. 1970’lerde, Çin’in ikinci büyük ticaret ortağı olan AB, 1990’larda ABD’nin ardından üçüncülüğe gerilemiştir. 

Çin’in halen önemli bir ortağı olan AB’nin bu rolü önceki döneme göre azalmaktadır. Buna karşın AB ülkeleri, Çin’in daha fazla dış ticarete açılması halinde gelecekte büyük ekonomik potansiyele sahip olacağını ifade etmektedir. Çin’in, Türkiye’nin en önemli pazarı olan AB’ye uzaklığı ve 2005 yılına kadar bu pazarda kotaya tabi olması Türkiye için bir avantajdır. 2005 yılından sonra kotaların da kalkmasıyla dünya pazarlarında daha yoğun bir rekabetin yaşanacağı da beklenmektedir. 

Son on yıllık süreç içersinde Çin’in mal ve hizmet ticareti dünya ortalamasının iki katı hızla büyümüştür. Çin’in büyük oranda emek yoğun ürünlere dayalı olan ihracatı dünya ihracatının yüzde 4’ünü oluşturmaktadır. Çin uluslararası ihracatta düşük işçilik ücretleri nedeniyle avantaja sahiptir.