Çin'deki Yararlı Adresler

Çin Halk Cumhuriyeti Aracılık ve Kalite Kontrol Hizmetleri

Çin Ticaret Odaları ve Diğerleri

Türk Çin Ticaret Odası

The Turkish – Chinese Chamber of Commerce

2002 yılında kurulan bu organizasyonun başlıca faaliyetleri şöyledir; Türkiye ile Çin arasındaki ticareti desteklemek ve geliştirmek,işadamları arasında iyi iş ilişkilerinin oluşmasını sağlamak, Türk ürünlerinin Çin’e ihracatını geliştirmek, Türk ürünlerinin Çin’e ihracatına yönelik fuar ve sergileri organize etmek ve bu amaşla düzenlenen fuarlara iştirak etmek, Türk ve Çin firmalarının karşılıklı pazarlara girişi için aracı olarak faaliyet göstermek.

Adres: Andaç Sok 10, Yeşilköy-34800 İstanbl

Tel: 90-212-6626252, Faks: 90-212-6630154

E-mail: tr-cn.coc@tr-cn.coc.org

Çin Dış Ticareti Geliştirme Konseyi/Çin Uluslararası Ticaret Odası

China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT)

China Chamber of International Commerce (CCOIC)

Yarı kamu kuruluşu statüsünde olan CCPIT 1997 yılında yapılan bir düzenleme ile CCOIC ismini de kullanmaya başlamıştır. Başlıca görevi dış ticaretin geliştirilmesi için faaliyetlerde bulunmak ve yabancı firma, oda ve organizasyonlar ile ilişki kurmak ve uluslararası fuarları organize etme gibi 20 fonksiyonu icra etmektedir. Yurt dışında 16 temsilciliği bulunmaktadır. Anılan kuruluşun web sitesine http://www.ccpit.org adresinden ulaşılabilir.

Adres: No.1 Fuxingmenwai Street, Beijing(100860), P.R. China

Tel: 86-10-68013344(Operator), 86-10-68034830

Faks: 86-10-68030747, 68011370

E-posta: ccpitweb@public.bta.net.cn

Çin Makine ve Elektronik Ürünleri İthalat/İhracat Ticaret Odası

China Chamber Of Commerce For Import & Export Of Machinery & Electronic Products

1988 yılında kurulan ve halen 3400 üyesi olan örgüt, ithalat ve ihracatta koordinasyon ve danışmanlık hizmetleri vermekte, ayrıca ticari alanda çıkan yeni düzenlemeleri de üyelerine duyurmaktadır.

9th Floor, Building 12, Panjiayuan Nanli, Chaoyang District Beijing 100021, China

Tel: 86-10-67735350, 67735077

Fax: 86-10-67735350, 67735077

Email: cccme@public.bta.net.cn or info@mail.cccme.cn.net

Web:http://www.cccme.org.cn

Çin Gıda Ürünleri, Yerli Ürünler ve Hayvan Yan Ürünleri İthalat/İhracat Ticaret Odası

China Chamber of Commerce I/E of Foodstuffs, Native Products and Animal By-Products

Kamu teşebbüsleri, ortaklıklar,tamamen yabancı teşebbüsler ve özel şirketlerden oluşan 3000 üyeli kuruluş, Çin’in toplam tarım ürünleri ticaretinin % 60’ını temsil etmektedir.

21, Xitangzi Lane, Dongcheng District, Beijing 100006, China

Tel: 86-10-65132367

Fax: 86.10.65227911

Email:itapnt@public3.bta.net.cn

Web: http://www.cccfna.org.cn

Çin Metal, Mineral ve Kimyasallar İthalatçılar ve İhracatçılar Ticaret Odası

China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers and Exporters

Kurulu 1994 yılından bu yana, özellikle pazar araştırmaları yapılması ve pazarın sorunları konusunda hükümete öneri sunulması gibi konularda 2000’den fazla üyesine hizmet vermektedir.

22, Chaowai Street, Chaoyang District Beijing 100020, China

Tel: 86-10-65882501

Fax: 86.10.65880304

Web: http://www.cccmc.org.cn

Çin Tekstil İthalat/İhracat Ticaret Odası

China Chamber of Commerce for Import and Export of Textile

Kuruluş, özellikle dış ticarette karşılaşılan sorunların çözümü konusunda 4000’den fazla üyesine hizmet vermekte, ayrıca sektörün çıkarlarının korunması yönünde devlet ile üyeler arasında işbirliğine zemin yaratmaktadır.

7F 12 Panjiayuan Nanli, Chaoyang District, Beijing 100021, China

Tel: 86-10-67739273

Fax: 86.10.67739204

Web: http://www.ccct.org.cn

Çin Hafif Sanayi Ürünleri ve Sanat-El Sanatları İthalat/İhracat Ticaret Odası

China Chamber of Commerce for Import & Export of Light Endustrial Products and Arts-Crafts

3400 üyeli kuruluş, mevcut ihracat-ithalat durumu hakkında raporlar hazırlamakta, antidamping soruşturmalarında üyelerine yardımcı olmakta ve diğer gerekli konularda danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

10th floor, Building No:12 Panjiayuan Nanli, Chaoyang District, Beijing 100021, China

Fax: 86-10-67732689

Çin İlaç ve Sağlık Ürünleri İthalat ve İhracatçılar Ticaret Odası

China Chamber of Commerce of Medicines & Health Products Importers & Exporters

Örgüt, özellikle ilaç ve sağlık ürünlerinin ticaretinin geliştirilmesi ve koordinasyonu, adil pazar koşullarının sağlanması ve üyelerin hukuki haklarının korunması konularında hizmet vermektedir.

8/F No:12 Panjiayuan Nanli, Chaoyang District, Beijing 100021, China

Tel: 86-10-67734761

Fax: 86-10-67734768

Web: : http://www.cccmhpie.org.cn

Çin Uluslararası Müteahhitler Birliği

China International Contractors Association

Devlet ile girişimciler arasında köprü vazifesini üstlenen kuruluş, uluslararası proje müteahhitliği ve ekonomik/teknik işbirliği konularında da görev almaktadır.

10th floor, South Wing CSCEC Mansion,No:15 Sanlihe Road, Beijing 100037, China

Tel: 86-10-88083070

Fax: 86-10-88083100

Web: : http://www.chinca.org.cn

Avrupa Birliği Ticaret Odası

European Chamber of Commerce in China

Türkiye’deki ticaret odalarının ÇHC’nde temsilcilikleri bulunmamaktadır. Ancak, Türkiye’nin gümrük birliği anlaşması ve aday ülke oluşu nedenleri ile Türk firmaları Çin’deki Avrupa Birliği Ticaret Odasına üye olabilmektedirler. Anılan Oda bünyesinde oluşturulan çalışma grupları, Çin’deki sektörsel gelişmeleri takip etmekte, raporlar hazırlamakta ve AB Komisyonuna tavsiyelerde bulunmaktadırlar. Gelecekte özellikle ÇHC’nin vermiş olduğu tavizlerin uygulanmasında önemli rol alacağı düşünülmektedir. Bu çerçevede, ÇHC’nde ile uzun vadeli ticari faaliyet göstermeyi ve yatırım yapmayı düşünen firmalarımızın bu Odaya üye olmasında fayda bulunmaktadır. Yıllık üyeli aidatı 5000 RMB (yaklaşık 600 ABD USD). Konuya ilişkin daha detaylı bilgi www.europeanchamber.com.cn adresinden temin edilebilir.

European Chamber of Commerce in China

Lufthansa Center, Office S-116, 50 Liangmaqiao Road

Chaoyang, Beijing 100016, P.R.China

Tel: (86-10) 64622065

Faks:64622067

E-mail:dgcce@public.gb.com.cn

Internet: www.europeanchamber.com.cn

Çin Ulusal Kimyasallar Bilgi Merkezi

China National Chemical Information Center

No:53 Xiaoguan Str., Andingmen Wai Rd., Chaoyang District Beijing 100029, P.R.China

Tel: (86-10) 64420351

Faks:64437137

E-mail: oversea@chemhot.com

Internet: www.sinocheminfo.com

Çin Reklam Birliği

China Advertisement Association (CAA)

Tel: 86-10-68322384 Faks:86-10-68344204.

Adres: Zhanlanguan Lu A-1 Xicheng District 100044 Beijing-CHINA