Çin'in Türkiye ile Ticareti

Çin Halk Cumhuriyeti Aracılık ve Kalite Kontrol Hizmetleri

Çin’deki Anlaşmalar / Protokoller

Ticaret Anlaşması (Pekin, 16 Temmuz 1974)

Ticaret Protokolü (Pekin, 18 Mayıs 1981)

Ekonomik Ve Sınai Teknik İşbirliği Anlaması (Pekin, 19 Aralık 1981)

Standardizasyon Alanındaişbirliği Anlaşması (Pekin,19mart1990)

Bilimsel Ve Teknik İşbirliği Anlaşması (Pekin 30 Ekim 1990)

Yatırımların Karşılıklı Olarak Korunmasıve Teşviki Anlaşması (Pekin, 13 Kasım 1990)

Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması (Pekin, 9 Mayıs 1991)

TC-ÇHC Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması (Pekin, 23 Mayıs 1995)

Sivil Havacılık Ulaşım Anlaşması (Ankara, 14 Eylül 1972. Aralık 1986’da Tadil Edilmiştir.)

Ekonomik, Sınai Ve Teknik İşbirliği Anlaşması (Pekin, 19 Aralık 1981)

T.C. Sağlık Bakanlığı İle Çin Devlet Eczacılık İdaresi Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Yapılmasına İlişkin Anlaşma(Ankara, 14 Ekim 1990)

Bilim Ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşması (Pekin, 30 Ekim 1990)

Hukuki, Ticari Ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması (Pekin, 28.09.1992)

Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması (Pekin, 10 Ekim 1992)

Denizcilik Anlaşması (Ankara, 23 Ekim 1992)

Uluslararası Müteahhitler Birliği İle Çin Uluslararası Müteahhitler Birliği Arasında İmzalan Niyet Mektubu (Mayıs 95)

T.C. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İle ÇHC Su Kaynakları Bakanlığı Arasında İmzalanan Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Alanında Bilimsel Ve Teknik İşbirliğini Öngören Protokol (Ankara, 15 Nisan 1997)

T.C.-ÇHC Orman Bakanlıkları Arasındaimzalanan İyiniyet Protokolü (ANTALYA, 13-22 Ekim 1997)

T.C.-ÇHC 12. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı Mutabakat Muhtırası (Pekin, 20-27 Nisan 1998)

Dış Ticaret Müsteşarlığı İle ÇHC Dış Ticaret Ve Ekonomik İşbirliği Bakanlığı Arasında Ticari İstişare Mekanizması Kurulması Hakkında Mutabakat Zaptı

T.C. -ÇHC 13. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı Mutabakat Muhtırası(Ankara, 19 Nisan 2000)

Tse İle Çhc Devlet Giriş-Çıkış Denetim Ve Karantina İdaresi Arasında İşbirliği Anlaşması (Ankara, 4 Nisan 2000)

T.C. VE Çhc Arasında Enerji Sektöründe Ekonomik Ve Teknik İşbirliğine İlişkin Çerçeve Protokol (Ankara, 19 Nisan 2000)

T.C. VE ÇHC Sayıştay Başkanlıkları Arasında Mutabakat Muhtırası (13.04.2001)

T.C.-ÇHC turizm karma komisyonu ı. Toplantısında imzalanan İşbirliği Protokolü (Ankara, 11-16 Mayıs 1996)

T.C.-ÇHC II. Dönem Karma Turizm Toplantısı Protokolü (Pekin, 11 Temmuz 1999)

T.C. Turızm Bakanlığı İle Çin Milli Turizm Idaresı Arasında Cın Vatandaşlarının Türkiye’ye Seyahatine İlişkin Uygulama Planı (İstanbul, 14 Aralık 2001)

T.C. -ÇHC 14. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı Mutabakat Muhtırası(Pekin, 5 Nisan 2002)

Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı(Ankara, 16 Nisan 2002)

Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşma (Ankara, 16 Nisan 2002)

Bilgi Teknolojisi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı (Ankara, 16 Nisan 2002)

TC Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı İle ÇHC İmar Bakanlığı Arasında Mutabakat Muhtırası (Pekin, 27 Mayıs 2002)